Brainobrain

Šta je Brainobrain program i kome je namenjen?

BrainOBrain je liderska dečija institucija koja više od 15 godina sa uspehom čini život lepšim i lakšim za više od 2 miliona dece širom sveta. Program je poreklom iz Indije i posluje po principu franšize u preko 36 zemalja sa više od 925 uspešnih franšiznih centara. BrainOBrain je internacionalni program koji podstiče razvoj intelektualnih i životnih veština dece širom sveta. Namenjen je deci uzrasta 4- 14 godina jer je ovaj period, kako su brojna naučna istraživanja pokazala, period u kome se mozak najintenzivnije i najlakše razvija. Program je fokusiran na razvoju  intelektulnih sposobnosti i veština primenom abakusa uz korišćenje VAK (vizuelno, auditivno, kinestetičke) metode kao i razvoj ličnih kvaliteta primenom tehnika iz neuro-lingvističkog programiranja (NLP).  Pored moderne i efikasne metodologije, ovaj program je poznat po specifičnom pristupu deci i roditeljima. Jedan od ciljeva BrainOBrain-a je da  se izgradi otvorena komunikacija sa roditeljima, pošto je njihov uticaj u obrazovnom procesu dece jako bitan. Roditelji predstavljaju obučene i visoko motivisane trenere koji dobijaju uputstva kako bi bili upoznati i aktivno uključeni sa svim razvojnim promenama koje se odvijaju tokom edukacije. Od izuzetne je važnosti emocionalni odnos koji se gradi sa decom, jer taj odnos dovodi do emocionalne inteligencije koja se razvija isto koliko i mentalna. Pojedinačni odnos je jednako važan jer su i grupni odnosi i razvoj važni za učenje. Rad sa decom je na tome ne samo kako da uče, već i  kako praktično da koristiti stečeno znanje u određenim dnevnim aktivnostima.

Program se sprovodi u malim grupama sličnog uzrasta na englesko-srpskom jeziku. Nivo i brzina predavanja prilagođavaju se svakom detetu pojedinačno. Nastava se odvija u izrazito stimulativnoj atmosferi- u kojoj deca uživaju.

Šta nudi Brainobrain program i kojim alatima se služi?

Tokom dugogodišnjih istraživanja u potrazi za najefikasnijim tehnikama za mentalnu gimnastiku i optimalnim periodom primene, utvrđeno je da je najvažniji period (formativna faza) mentalnog razvoja od 4-14godine. Najbolji rezultati za podsticaj mentalne agilnosti dobijene su pri korišćenju abakusa. Abakus danas predstavlja univerzalni mentalni instrument čijom se primenom za kratko vreme dolazi do brze i vidljive promene u ponašanju deteta i njegove mentalne agilnosti. Abakus mentalna aritmetika se bazira na vizualizaciji loptica abakusa i mentalnog obračunavanja matematičkih operacija pravilnim pokretima prstiju i izgovaranjem „magičnih reči“.Time se podstiču moždane sposobnosti : koncentracija i fokus, fotografska memorija, brzina i tačnost, aktivno slušanje i sl.

abacus-1069213_1280

Brainobrain nudi plan i program razvoja kako intelektualnih veština putem Abakusa, tako i životnih veština putem NLP programa. Abakus aktivira logičnu i račundžijsku hemisferu mozga, dok desnu hemisferu koja je zadužena za kreativnost, intuiciju i umetnost aktiviramo  NLP vežbama i njihovom praksom. Brainobrain metodologija omogućava uzajamno povezivanje obe hemisfere mozga i doprinosi formiranju i ojačanju velikog broja neuronskih mreža, koje doprinose znatno većem intelektualnom opsegu dečijeg mozga.

Deca sa Brainobrain programom već nakon 6 meseci stiču vidno poboljšanje intelektualnih veština, brzine i svih raspoloživih resursa.

Šta podstiče i razvija Brainobrain program i kako to čini?
Brainobrain program u sebi sadrži dve metodologije:

 1. Mentalnu aritmetiku koja se bazira na upotrebi abakusa, drevnoj računaljci, koja u novije vreme postaje internacionalna alatka za razvoj mozga, koja svakodnevnim vežbama od 15 minuta daje fleksibilnost mozgu i jača sinapse.
 2. NLP program za decu koji kroz praktične vežbe razvija životne i komunikacione veštine i nudi jedan viši kvalitet življenja.

Šta je to tačno mentalna aritmetika i kako je koncipirana u Brainobrainu?

U poslednje vreme puno se govori o pojmu MENTALNA ARITMETIKA .

Šta tačno taj pojam znači?
Mentalna aritmetika je poseban programu koji se bazira na radu sa abakusom, drevnoj  istočnjačkoj računaljci.  Ova disciplina potiče sa starog istoka, ali je duži niz godina sve prisutnija i u zapadnom delu sveta. Pojedine države poput Kine, Indije i Rusije  su je uvele i u klasično obrazovanje. Brojna istraživanja su potvrdila da je koncepta rada na Abakusu najbolji trening za mozak, kojim se razvijaju i pojačavaju neuronske veze između moždanih hemisferama.
Rad se bazira na osnovnim matematičkim operacijama koje su u BrainOBrain programu dodatno obogaćene artikulacionim delom ,, magičnih reči’’ na engleskom jeziku, takođe su propraćene pažljivim usmerenim pokretima tačno određenih prstića na određene kuglice na Abakusu. Ovim programom deca prate pokret i dodir i time uključuju taktilna i vizuelna čula, a samom arikulacijom ,, magičnih reči’’ aktiviraju i auditivnu pažnju. Najnovija istraživanja pokazuju da je najbolji način za učenje upijanje informacija kroz više čula. Postoji individualni pristup deci u zavisnosti od načina njihovog memorisanja i učenja. Kod nekih od njih dominira vizuelizacija (preko čula vida) , dok kod drugih dominira čulo sluha ili dodira. Ovo je važno prepoznati kod dece zbog plasiranja informacije na odgovarajući način. Dokazano je  da ukoliko deca istovremeno primaju i memorišu informacije koje dolaze od dominantnih čula (vida, sluha i dodira) njihovo učenje i memorisanje je najveće i najbrže. Zato BrainOBrain upotreba abakusa se kombinuje  sa VAK (vizuelno, audio, kinestetičkom) metodom.

games-2801332_1280

Kroz ovakvu metodologiju deca:

 • Razvijaju sposobnost za multitaskig i to bez ikakvog opterećenja
 • Nače da selektivno primaju važne informacije
 • Razvijaju fokus
 • Jačaju memoriju
 • Razviju fotografsko pamćenje
 • Jačaju auditivnu pažnju
 • Jačaju analitičko i logičko razmišljanje
 • Jačaju samopouzdanje

Deca u okviru Brainobraina najpre nauče da računaju na abakusu, a potom to prebacuju na mentalni nivo, računajući komleksne matematičke operacije u glavi i to velikom brzinom.

Šta je to tačno NLP i čemu služi?
NLP ( Neuro Lingističko Programiranje ) je praktična naučna disciplina koja se bavi procesima razmišljanja.  Ova disciplina obuhvata čitav niz modela, veština i tehnika koje doprinose kvalitetnijem i efikasnijem razmišljanju, a samim tim i delanju i življenju.
Cilj NLP-a je da nam najpre omogući da što bolje razumemo i spoznamo sopstvenu ličnost, kao i da naučimo kako da je konstruktivno menjamo i razvijamo , dakle, NLP nam nudi mogućnost da razvijemo što kvalitetniju i efikasniju komunikaciju sa samim sobom, kao i sa spoljnim svetom i drugim ljudima,  nudi nam alate koji nam mogu pomoći da razvijemo sopstvenu ličnost do nivoa genijalnosti– zato kažemo da nam NLP nudi mogućnost da postanemo najbolja verzija sebe.  Kroz NLP tehnike učimo kako da proširimo sopstvenu fleksibilnost, čime direktno utičemo i na povećanje sopstvenih izbora, uči nas kako da budemo korisni i kreativni, kako da unapredimo, ili reprogramiramo sopstvena određena ponašanja, kako da postanemo odlučni i odvažni, fokusirani, usklađeni sami sa sobom i drugima, jasni i precizni…Alatima koje nam NLP nudi mi zapravo svesno podižemo kvalitet svog života na jedan viši nivo, a svojim delanjem dajemo doprinos i drugima oko sebe..

Šta tačno nudi NLP za decu u Brainobrain programu?
Deca putem igre, glume, kreiranja ,maštom, opžanjem, imitacijom i na mnoge druge njima zanimljive načine uče kako da praktično koriste određene alate koji će im u praktičnom i svakodnevnom životu omogućiti da dostignu svoj puni potencijal i time apsolutno unaprede sopstveni život.

Deca u Brainobrainu  putem NLP-auče kako da:

 • Upoznaju sebe,
 • Razumeju sopstvene emocije,
 • Usklade se sa sopstvenim emocijama i sopstvenim bićem,
 • Razumeju emocije drugih,
 • Usaglašavaju komunikacijski sa dugim osobama,
 • Kreiraju i realizuju sopstvene ciljeve,
 • Razvijaju strategijsko razmišljanje,
 • Motivišu sami sebe

Sa Brainobrain NLP programom deca razvijaju:

 • Individualnost,
 • Samopouzdanje i samopoštovanje,
 • Poštovanje i razumevanje drugih,
 • Pozitivno razmišljanje,
 • Odlučnost,
 • Doslednost,
 • Istrajnost,
 • Konkretnost,
 • Vizualizaciju.

BrainOBrain svoje polaznike uči da maksimalno koriste svoje mentalne kapacitete, da razvijajući mozak, povećavajući intelektualni kapacitet i emocionalnu inteligenciju. Za BrainOBrain svako dete je bitno i važno je da postanu samosvesna i odgovorna biće koje će poboljšati život sebi i svom okruženju.

Svrha i rezultat BrainOBrain programa: kreativnost, matematičke veštine, fotografsko pamćenje, brzina i preciznost, vizuelizacija, memorija, samopouzdanje, odlučnost, liderske sposobnost, koncentracija i fokus.

Koji je koncept časova u Brainobrainu?

Program je koncipiran u deset/dvanaest nivoa, u zavisnosti od uzrasta deteta. Deca od 4 do 6 godina prate Litl Bobs (Little Bob’s level) nivo. Svaki nivo traje 12 časova (3 meseca). Deca od 7 do 14 godina prate regularni nivo od kojih svaki nivo traje takođe 12 časova (3 meseca).

 • Radimo u grupama od 5 do 15 dece.
 • Časovi su organizovani jednom nedeljno u trajanju od 120 minuta  i imaju edukativni, kreativni i zabavni karakter.
 • Na svakom času uči se novi koncept koji se kod kuće vežba i utvrđuje.
 • Svakodnevno vežbanje je važno za održavanje kontinuiteta i uspešnih rezultata i treba da traje u proseku 15 minuta dnevno.

Deca u okiru BrainOBrain programa dobijaju:

 • jednom nedeljno časove učenja u trajanju od 120 minuta,
 • jednom nedeljno časove vežbanja u trajanju od 60 minuta.
 • Takođe svako dete dobija mogućnost za 2 besplatne nadoknade u okviru jednog nivoa.

Časovi su vrlo atraktivno koncipirani, tako da sva deca aktivno učestvuju u aktivnostima koje pružamo.

hands-2847508_1920

Pozivamo Vas da zakažete besplatan Demo čas u okviru našeg centra Brainobrain Školarko na broj: 065 89 00 89 5,ili putem maila: office@skolarko.com.

Dobrodošli u svet znanja i pravih vrednosti ! Vaš Školarko.

Znanje je jedino blago koje svog vlasnika svugde prati!