Cenovnik usluga za 2022.

 • Boravak za školarce

 • din
  18000
  mesečno
 • Brainobrain program mentalne aritmetike i NLP-a

 • din
  6300
  8 časova mesečno
 • Numicon matematika

 • din
  5500
  8 časova mesečno
 • Čitanje za predškolce

 • din
  3600
  4 časa mesečno
 • Škola brzog čitanja

 • din
  4600
  4 puta mesečno
 • Tehnike učenja i pamćenja

 • din
  4600
  4 časa mesečno
 • Logopedski tretmani

 • din
  1000
  30 minuta