Montesori u Školarku


Uvek treba imati na umu, da se čovek ne razvija na fakultetu, već da njegov duševni razvoj počinje čim se rodi i najjači je u prvih 6 godina života.
-Marija Montesori

Ovim rečima Marija Montesori je želela da ukaže koliko je period od 3 do 6 godina značajan za podsticanje detetovog potencijala. U tom periodu dete poseduje upijajući um koji mu omogućava da na brz i jednostavan način usvaja nova znanja i veštine. Kako dete u tom periodu prolazi kroz proces pojave svesti i volje i time polako postaje samosvesno biće, od velike je važnosti koliko vremena i pažnje mu je tada posvećeno… Stoga su u Školarku licencirani Montesori predavači za decu ovog nižeg uzrasta osmisli niz radionica koje se baziraju na primeni Montesori filozofije i raznih Montesori materijal – posebno didaktičkih materija.

Zašto smo odabrali Montesori program?

Upravo iz razloga jer je uspemeren na celokupan razvoj deteta.

Šta tačno podstiče Montesori program?

 1. Prvenstveno utiče na intelekutalni razvoj,
 2. Znatno utiče i na duhovni razvoj u cilju formiranja razumnijeg, kreativnijeg, plemenitijeg i emotivnijeg čoveka.
 3. Program je usmren na svako dete kao individuu i pruža mu mogućnost da u skladu sa svojom prirodom otkriva svet oko sebe, i da svesno deluje na njega.

U okviru Montesori programa organizujemo podsticajnu sredinu za dete, koja ne sputava njegovu slobodu. Aktivnosti koje nudimo doprinose da dete svesno i aktivno deluje na svoju okolinu i na taj način detetu je pružena mogućnost da:

 • Maksimalno iskoristi sopstveni potencijal,
 • Razvije samosvest, samopouzdanje i samopoštovanje,
 • Uči kroz praktičan rad,
 • Razvije proces razmišljanja i rešavanja zadataka,
 • Podstiče unuturašnju motivaciju koja je osnova aktivnog učenja, dugoročnog pamćenja, razmišljanja, osećaja zadovoljstva i uspeha, a time i razvoja samopouzdanja i samopoštovanja.
 • Podstiče decu na međusobnu saradnju čime dete stiče bogato socijalno iskustvo.

Prednosti Montesori programa:

 • Utiče na memoriju, pažnju, koncentraciju, logičko razmišljanje, povezivanje ideja,
 • Podstiče usvajanje funkcionalnog znanja i novih znanja (osnovne matematičke ideje, široko znanje o prirodi i društvu),
 • Utiče na razvoj jezičkih sposobnosti, bogaćenje rečnika,
 • Deca stiču više odgovornosti i samodisciplinu,
 • Podstiče se samostalnost, snalažljivost, fleksibilnost ka novim situacijama,
 • Dete kontinuirano uči da da veruje u sebe- deca uče da budu samouverena i pozitivna, dete kontinuirano razvija svoju svest,
 • Ostvaruje se dublja socijalna interakcija – deca uče da pomažu jedni drugima, da budu doprinos grupi, poseban akcenat se stavlja na pravilno izražavanje emocija i lepo ponašanje.

Montesori program u Školarku je podeljen na tri uzrasne grupe:

 • od 1.5 do 3 godine
 • od 3 do 5 godina
 • od 5 do 7 godina

Montesori principe i didaktiku primenjujemo i u našem boravku za školsku decu, posebno materijale za matematičke pojmove i operacije, kao i za učenje stranog jezika i na radionicama domaće radinosti koje su česte u Školarkovom boravku.