Tehnike učenja,pamćenja i brzog čitanja-Upis novih grupa

Tehnike učenja,pamćenja i brzog čitanja-Upis novih grupa

Neka Vaše dete ubrza proces čitanja i /ili ojača tehniku pamćenja – uz naša dva programa Brzo čitanje i Tehnike učenja i pamćenja.Tehnike su namenjene svoj dece koja žele: Da ubrzaju svoje čitanje; Da pojačaju svoje razumevanje pročitanog; Osnaže svoje pamćenje; Otkriju kako njihov mozak može da ih podrži u tome; Ubrza i olakša sam

Tehnike učenja i lakog pamćenja

Tehnike učenja i lakog pamćenja

Ova edukacija ima za cilj da pomogne učenicima da usvoje i savladaju odgovarajuće tehnike za lakše i brže učenje i zapamćivanje nastavnog sadržaja. Ponekad se možda Vašem detetu učenje čini kao nemoguća misija, a možda I Vama zajedno sa njim? Gradivo koje treba savladati može delovati kao najteži zadatak, ali to uopšte ne mora biti