Akademija profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja

Akademija profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja

Akademija profesionalne orijentacije je namenjena svim mladim ljudima koji žele da otkriju koji je poziv baš ,, onaj pravi“ za njih, svima koji žele da pronađu svoju svrhu i svoje izvore samomotivacije , svim mladim bićima koja žele da sagledaju, prigrle svoje potencijale i naprave najbolji odabir sopstvene životne karijere i time kreiraju svoj ispunjen