Šta dete treba da zna iz matematike pre polaska u školu?

Šta dete treba da zna iz matematike pre polaska u školu?

Brojevi i prebrojavanje 

 •  Prepoznavanje i zapisivanje brojeva od 0 do 30;
 • Imenovanje ovih brojeva nakon njihovog uočavanja;
 • Pravilno raspoređivanje brojeva od 0 do 20;
 • Pridruživanje elemenata skupova, dodeljivanje para svakom elementu;
 •  Brojanje do 10 po 2;
 • Brojanje do 100 po 1, 5 i 10;
 •  Odbrojavanje od 10 do 0;

 

 • Sortiranje i klasifikacija
 • Formiranje skupova i dodeljivanje brojeva elementima skupa;
 •  Udruživanje i razdvajanje skupova u jednakobrojne skupove;
 •  Sortiranje i klasifikovanje elemenata prema različitim kriterijumima (boji, obliku, veličini, poziciji, broju uglova i slično);
 • Određivanje polovine jedne celine;
 • Razdvajanje celine na delove i ponovno sastavljenje u celinu,
 • Oblici i grafikoni
 •  Prepoznavanje i umeće da dete nacrta 5 osnovnih geometrijskih oblika (kvadrat, krug, pravougaonik, trougao, elipsa);
 •  Identifikovanje, kopiranje, kreiranje i nastavljanje nizova od 3 objekta;
 •  Kreiranje i tumačenje grafikona;

 

 • Merenje i upoređivanje
 •  Koristiti nestandardne merne jedinice (olovke, kocke i šake) da izmerite dužinu, zapreminu i težinu;
 •  Upoređivati merenja i ispravno upotrebljavati reči: veće, manje, lakše, teže, duže, kraće, uže, šire i slično.
 • Demonstrirati razumevanje pozicionih odnosa (iznad, ispod, više, manje, gore, dole, pre, posle, između i slično);
 • Vreme i novac 
 •  Identifikovanje novčanica i kovanica;
 •  Prebrojavanje novčanica i kovanica;
 •  Recitovati dane u nedelji i mesece u godini hronološkim redosledom;
 • Dodavanje i sabiranje
 •  Dodavati i sabirati do 10 koristeći manipulativnost (objekte koje možemo prebrojavati poput olovaka, bombona);
 • Rešavati jednostavne primere sabiranja i rešavanje problemskih zadataka u skupu brojeva do 20

Autori teksta: 

Anica Stojanović –diplomirani master učitelj, BrainOBrain trener i Numicon Trener u dečjem edukativnom centru Školarko i Brainobrain Školarku  i Danica Jocić Stojićević- diplomirani master srbista, BrainOBrain trener i franšizer.

 

Leave a Reply