Brainobrain program mentalne aritmetike

Brainobrain program mentalne aritmetike

Šta je Brainobrain program i kome je namenjen?

  BrainOBrain je liderska dečija institucija koja više od 20 godina sa uspehom čini život lepšim i lakšim za više od 2 miliona dece širom sveta. Program je internacionalnog karaktera i podstiče razvoj intelektualnih i životnih veština dece širom sveta. Namenjen je deci uzrasta 4- 12 godina. Program je sa jedne strane fokusiran na razvoj intelektulnih sposobnosti deteta primenom abakusa i aktivacijom VAK-a (vizuelno, auditivno, kinestetičke pažnje), a sa druge strane je fokusiran na razvoj ličnosti primenom tehnika iz neuro-lingvističkog programiranja (NLP). Program se sprovodi u malim grupama sličnog uzrasta i stepena pažnje u stimulativnoj i podržavajućoj atmosferi. Glavne alatke za rad su nam: abakus, kartice i NLP aksiomi . Šta je to abakus i koji je njegov značaj za razvoj dečje pažnje? Abakus- nekada drevna računaljka, danas univerzalni mentalni instrument čijom se primenom za kratko vreme dolazi do brze i vidljive promene u mentalnoj agilnosti deteta. Danas svi programi mentalnog računanja, pa i BrainOBrain program koriste abakus kao računaljku. Mentalna aritmetika  u BrainOBrain programu se bazira na vizualizaciji loptica abakusa i mentalnom obračunavanju matematičkih operacija. Pravilnim pokretima prstiju i izgovaranjem „magičnih reči“mi treniramo dečji mozak da mentalno računa. Time se podstiču moždane sposobnosti : koncentracija i fokus, fotografska memorija, brzina i tačnost, aktivno slušanje i sl.

abacus-1069213_1280

Brainobrain nudi plan i program razvoja kako intelektualnih veština putem Abakusa, tako i životnih veština putem NLP programa. Abakus aktivira u i račundžijsku hemisferu mozga, dok desnu hemisferu koja je zadužena za kreativnost, intuiciju i umetnost aktiviramo  NLP vežbama i njihovom praksom. Brainobrain metodologija je jedinstvena po tome što uzajamno povezivanje obe hemisfere mozga i doprinosi formiranju i ojačavanju velikog broja neuronskih mreža kod dece.

Šta podstiče i razvija Brainobrain program i kako to čini? Brainobrain program u sebi sadrži dve metodologije:
 1. Mentalnu aritmetiku koja se bazira na upotrebi abakusa i procesu vizuelizacije.
 2. NLP program za decu koji kroz praktične vežbe razvija životne i komunikacione veštine.
Šta tačno znači taj pojam M.A. i odakle potiče? U poslednje vreme puno se govori o pojmu MENTALNA ARITMETIKA .Ova disciplina potiče sa starog istoka, ali je duži niz godina sve prisutnija i u zapadnom delu sveta. Pojedine države poput Kine, Indije i Rusije su je uvele i u klasično obrazovanje. Brojna istraživanja su potvrdila da je koncepta rada na Abakusu najbolji trening za mozak, kojim se razvijaju i pojačavaju neuronske veze između moždanih hemisferama. Rad se bazira na osnovnim matematičkim operacijama koje su u BrainOBrain programu dodatno setom magičnih reči’’. Naj,,novija istraživanja pokazuju da je najbolji način za učenje i upijanje informacija upravo kroz više čula.  Zato BrainOBrain upotrebljava abakusa u kombinaciji  sa VAK pristupom. games-2801332_1280 Kroz ovakvu metodologiju deca:
 • Razvijaju sposobnost za multitaskig ,
 • Nauče da selektivno primaju važne informacije,
 • Razvijaju fokus,
 • Jačaju memoriju,
 • Razviju fotografsko pamćenje,
 • Jačaju auditivnu pažnju,
 • Jačaju analitičko i logičko razmišljanje,
 • Jačaju samopouzdanje,
Deca u okviru Brainobraina najpre nauče da računaju na abakusu, a potom to prebacuju na mentalni nivo, računajući komleksne matematičke operacije u glavi i to velikom brzinom. Šta je to tačno NLP i čemu služi? NLP ( Neuro Lingističko Programiranje ) je praktična naučna disciplina koja se bavi procesima prerade informacija- filtriranjem, načinom razmišljanja i reagovanja.  Ova disciplina obuhvata čitav niz modela, veština i tehnika koje doprinose kvalitetnijem i efikasnijem razmišljanju, a samim tim i delanju i življenju. Cilj NLP-a je da nam najpre omogući da što bolje razumemo i spoznamo sopstvenu ličnost, kao i da naučimo kako da je konstruktivno menjamo i razvijamo , dakle, NLP nam nudi mogućnost da razvijemo što kvalitetniju i efikasniju komunikaciju sa samim sobom, kao i sa spoljnim svetom i drugim ljudima,  nudi nam alate koji nam mogu pomoći da razvijemo sopstvenu ličnost do nivoa genijalnosti– zato kažemo da nam NLP nudi mogućnost da postanemo najbolja verzija sebe. Šta tačno nudi NLP za decu u Brainobrain programu? Deca putem igre, glume, putem kartica, istraživanjem i na mnoge druge zanimljive načine uče kako da praktično koriste određene alate koji će im u svakodnevnom životu omogućiti da dostignu svoj puni potencijal i unaprede i obogate sopstvenu ličnost. Deca u Brainobrainu  putem NLP-a uče kako da:
 • Upoznaju sebe,
 • Razumeju sopstvene emocije,
 • Usklade se sa sopstvenim emocijama i sopstvenim bićem,
 • Razumeju emocije drugih,
 • Usaglašavaju komunikacijski sa dugim osobama,
 • Kreiraju i realizuju sopstvene ciljeve,
 • Razvijaju strategijsko razmišljanje,
 • Spoznaju sopstvene izvore motivacije,
 • Nauče kako da motivišu sami sebe.
 

BrainOBrain svoje polaznike uči da maksimalno koriste svoje mentalne kapacitete, da razvijajući mozak, povećavajući intelektualni kapacitet i emocionalnu inteligenciju. Za BrainOBrain svako dete je bitno i važno je da postanu samosvesna i odgovorna biće koje će poboljšati život sebi i svom okruženju.

Koji je koncept časova u Brainobrainu? Program je koncipiran u deset/dvanaest nivoa, u zavisnosti od uzrasta deteta. Deca od 4 do 6 godina prate Little Bob’s nivo. Svaki nivo traje 12 časova (3 meseca). Deca od 7 do 12 godina prate regularni nivo od kojih svaki nivo traje takođe 12 časova (3 meseca).
 • Radimo u grupama od 5 do 8-oro dece.
 • Časovi su organizovani dva puta nedeljno jednom nedeljno nastava u trajanju od 120 minuta i vežbe jednom nedeljno od 60 minuta
 • Deca kod kuće svakodnevno dodatno samostalno vežbaju u proseku 15 minuta dnevno kako bi poboljšala brzinu i moć vizualizacije.
Časovi su dinamično koncipirani, tako da sva deca aktivno učestvuju u aktivnostima koje pružamo.

Pozivamo Vas da zakažete besplatan Demo čas u okviru našeg centra Brainobrain Školarko na broj: 065 20 30 468,ili putem maila: office@skolarko.com.

Dobrodošli u svet znanja i pravih vrednosti ! Vaš Školarko.

Znanje je jedino blago koje svog vlasnika svugde prati!

Leave a Reply