Emocionalna pismenost

Emocionalna pismenost

Emocionalna inteligencija –pismenost kao važna karika za veliki uspeh svakog pojedinca. Šta je emocionalna pismenost i zašto je ona važna? Emocionalna pismenost je zaista veoma važna karika u postizanju velikog uspeha, ali i u postizanju ličnog balansa i ličnog zadovoljstva. Zamislite koliko su deca koja poseduju veliki koeficijent emocionalne inteligencije-EQ od malih nogu, zaista snažna, koliko je njihov životni put lakši, jednostavniji i koliko su njihovi odnosi kako sa samim sobom, a tako i sa drugima konstruktivniji. Biti pametan je dugo vremena značilo imati visoki koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, novija istraživanja pokazuju da  uspešni i lično zadovoljni ljudi nisu oni koji imaju visok IQ, već oni koji pored te racionalne inteligencije imaju razvijenu i tzv. emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva posedovanje veština poput:
 • Svesnosti i razumevanja sopstvenih osećanja,
 • Razumevanje osećanja drugih ljudi i njihovih potreba,
 • Veštine upravljanja svojim emocijama,
 • Veštine asertivne komunikacije  kako u svojstvu svojih potreba i osećanja, tako i u svojstvu tuđih.
Emocije predstavljaju filtere naše realnosti. Svi mi filtriramo realnost kroz svesne i nesvesne filtere. Emocije kao filteri realnosti kod ljudi koji poseduju niži EQ jesu na nesvesnom nivou, kako ti isti ljudi rade na povećanju svog EQ oni se podižu na svestan nivo i u velikoj meri automatski utiču na poboljšanje kvaliteta života osobe. Emocije predstavljaju naše unutrašnje pokretače. Oni su izvori naše unutrašnje motivacije, koje nas pokreću i daju nam snagu na putu do cilja. Emocije su izvori naših stanja – kako pozitivnih, tako i negativnih – poput  stresa – zato je važno da posedujemo sposobnost upravljanja emocijama, kako bismo živeli svrsishodnijim i kvalitetnijim stilom života. Emocije nose poruku u procesu  komunikacije od strane prvog sagovornika, a takođe pobuđuje emocije kod drugog sagovornika koji zaprima informaciju u procesu komunikacije. Ukoliko smo osposobljeni da razumemo šta znači emocija u poruci koju primamo, to automatski znači da naša komunikacija postaje kvalitetnija i da se podiže na jedan viši nivo. Tada postajemo sposobni da razumemo tuđe potrebe i postajemo sposobni da iznađemo adekvatne načine da ih i zadovoljimo. Emocije nama šalju poruku, te emocionalna inteligencija znači veće razumevanje sebe- svojih misaonih procesa, uverenja i vrednosti kao deo emocionalne reakcije. Prepoznavanje emocija i odabir naše reakcije predupređuje pojavu psihosomatike i utiču na sposobnost da održimo, ili da nanovo uspostavimo, svima poteban emocionalni  balans u životu. Emocije nas uče da uspeh ne predstavlja puko zadovoljenje svake naše potrebe, te da postoje korisne neprijatnosti, kao i štetne prijatnosti . Emocije oplemenjuju naš život, ili ga mogu i urušavati – zato je važno da naučimo da emocije rade za nas, a ne protiv nas! Kako sprovodimo edukaciju emocionalne pismenosti u našem centru i koji su ciljevi te edukacije?
U radu sa decom koristimo naše radne listove, koje smo posebno i pažjivo kreirali i ilustrovali za decu, koristimo razne zanimljive igre– koje smo sakupili iz raznih delova sveta koje doprinose da rad bude uzbudljiv i lak  za direktno usvajanje i integraciju u sopstveni život, čime postaje direktno primenljiv. Emocionalna pismenost povećava ličnu moć i razumevanje sebe. Deca će naučiti:
 • Povezanost između mišljenja, osećanja i ponašanja;
 • Uvideće razliku između funkcionalnih i disfunkcionalnih i neprijatnih osećanja;
 • Uvideće da i u neprijatnim osećanjima postoji pozitivna funkcija- čime će ojačati svoju fleksibilnost i osvestiti postojanje šireg prostora mogućnosti.
 • Naučiće tehnike i alate kojima mogu da pojačaju svoja emocionalna stanja, i da se uz pomoć njih češće bolje osećaju.
 • Povećaće nivo samosaosećanja i samopoštovanja najpre prema sebima samima, potom i prema drugima,
 • Povećaće nivo psihološke fleksibilnosti sopstvenih reakcija,
 • Naučiće kako da prošire prostor za nove mogućnosti u svom načinu razmišljanja i odabiru reakcija .
 •  Ovladaće tehnikama za prihvatanje i distanciranje od osećanja i misli koje su neprijatne i disfunkcionalne,
 • Naučiće kako da redukuju negativnu samokritiku – kako da utišaju svoj nekonstruktivan i ometajući unutrašnji dijalog,
 • Naučiće kako da neutrališu negativnu kritiku drugih, posebno onu koja utiče na njihov nivo samopouzdanja,
 • Podići će kvalitet sopstvene  komunikacije na viši nivo,
 • Naučiće vežbe za ventilaciju i rasterećenje od emocionalnog naboja,
 • Naučiće kako da se reše emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, da upravljaju brigama, odlučnošću, anksioznosti…
 • Naučiće da od malih nogu prekinu svima poznatu psihološku igru trougao Žrtve, Progonioca i Spasitelja i da uspostave funkcionalne uloge Ranjivog, Asertivnog i Zabrinutog;
Emocionalna pismenost je edukacija od koje valja započeti lični razvoj bilo da je u pitanju dete ili odrasla osoba…Zato ne gubite vreme, benefiti koje deca dobijaju su toliko snažni i moćni da ćete i sami kao roditelji biti iznenađeni mnogim procesima transformacije.   Trening emocionalne pismenosti se satoji iz 3 nivoa. Svaki nivo obuhvata 8 časova u trajanju od sat i po. Treninge vodi Danica Jocić Stojićević NLP trener, sertifikovani coach, trener emocionalne pismenosti, sa brojnim dodatnim edukacijama iz oblasti ličnog razvoja od kojih bi ovde istakli PCM metologiju kao alat za prevazilaženje konflikata. PRIJAVITE VAŠE DETE: office@skolarko.com ☎️ 0692044767

Leave a Reply