Kako da budete sigurni da je vaš predškolac spreman za polazak u školu?

Kako da budete sigurni da je vaš predškolac spreman za polazak u školu?

Kako da budete sigurni da je vaš predškolac spreman za polazak u školu?

Polazak u školu predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u porodici. I deca i roditelji se pripremaju za ovu veoma važnu, novu životnu etapu. Dete koje je do tada učilo kroz igru i pokret, opažajući, oponašajući, istražujući, odjednom ulazi u potpuno novi proces učenja, učenja putem zaključivanja i putem reprodukcije… Igra na  žalost postaje samo jedan mali segment njihove nove ,,školske realnosti”.

U toj fazi prelaska deteta iz vrtića u školu, koja je u našoj sredini oštra, dete zaista treba podržati kako bi smelo, spremno i svesno zakoračilo u svoje prve ,, radne pobede”.

Mnogi roditelji su u nedoumici da li uopšte dete treba pripremati za školu, ili ne, dok se pojedini otvoreno pitaju šta sve njihovo dete treba da zna i koje veštine treba da poseduje kako bi sa velikom lakoćom i radošću prolazilo i razvijalo se o ovoj fazi života.

Sada ćemo vam predstaviti šta ljudi koji su stručni i zaduženi za sagledavanje razvoja dece tog uzrasta (psiholozi, defektolozi i učitelji) savetuju da bi dete trebalo da zna – koje sve veštine i sposobnosti treba da razvije pre polaska u školu:

  • dete kao socijalno biće treba da ima izgrađene kvalitetne sociološke odnose sa svojim vršnjacima, da ima svest o emocijama najpre o sebi, a potom i o drugima, da pokazuje značajan nivo samostalnosti – što se smatra socijalnom i emocionalnom zrelošću,
  • da pored fizičke zrelosti, spram uzrasta kome pripada, ume i pravilno da drži olovku i ima razvijenu finu motoriku šake, na osnovu koje će steći sposobnost da pravilno i lepo piše, što se smatra motoričom zrelošću,
  • da ima pravilnu artukulaciju svih glasova, da ume da razloži reči na glasove, tj. da ima formiranu slušnu pažnju sa kojom može da vrši analizu i sintezu fonema i grafema – što je jedini preduslov da dete razvije pravilnu tehniku čitanja i pisanja. Ovaj segment razvoja pažnje je veoma ključan za sve ostale procese kasnijeg učenja i može biti vrlo ozbiljan kamen spoticanja deci u celokupnom daljem procesu obrazovanja – ovo se zove govorna zrelost,

Pored gore pobrojanih nivoa zrelosti dete treba još da:

  •  ume da broji min. do 20, kao i da razume količinu i odnose,
  • razume prostorne i vremenske odnose
  • ume da klasifikuje po boji, veličini i obliku,
  • zna dane u nedelji kao i godišnja doba i dešavanja u njima.

U dečijem edukativnom centru Školarko stručni učitelji već deceniju pripremaju đake za polazak u školu, jer naše verovanje bazirano na iskustvu jeste da osnaženo dete daleko lakše, sa ljubavlju i radošću iščekuje nove zadatke, ne gledajući u njima izazove i teškoće, već radost učenja. Pozivamo vas da i vaše dete uživa pripremajući se za školu u Školarku. Čekamo vas, da upoznate sa koliko puno posvećenosti i ljubavi u pristupu i sa koliko puno materijala i didaktike, što pravljene -što kupljene,  radimo i kako stvaramo magiju ljubavi prema učenju kod naših mališana. Dobro došli u svet znanja i pravih vrednosti! Vaš Školarko

Leave a Reply