Početno čitanje i pisanje

Početno čitanje i pisanje

Program je namenjen predškolcima i deci školskog uzrasta koja se nalaze u prvom polugodištu prvog razreda, a koja su bez razvojnih disfunkcija, ali sa nerazvijenom slušnom pažnjom.

Uvesti učenika u veštinu čitanja i pisanja- znači osposobiti ga da razume život.  

Mnogi roditelji su zbunjeni oprečnim informacijama vezanim za pitanje da li njihovo dete treba, ili ne da nauči da čita pre polaska u školu.  Velika većina dece uglavnom prepoznaje gotovo sva slova pre polaska u školu, ali većina te dece nema dovoljno razvijenu slušnu pažnju neophodnu za samu tehniku čitanja i tako se stvara nepotreban pritisak kako na dete, tako i na celu porodicu- jer razvoj slušne pažnje je proces koji zahteva vreme i ne može se formirati instant- slušna pažnja se gradi. Dete se ni najjačim forsiranjem ne može preko noći osposobiti za čitanje, zato je važno krenuti na vreme- pre polaska u školu. Dodatni razlog zbog kog bi dete trebalo pre škole da formira jaku slušnu pažnju jeste i činjenica da u mnogim školama deca rade po kompleksnoj metodi- ulazeći direktno u proces čitanja, bez prethodnog učenja pojedinačnih grafema-samim tim ni fonema,što deci koja nisu ovladala svim grafemama i koja nisu dovoljno razvila slušnu pažnju može predstavljati ogroman problem i na duže staze dovesti do urušavanja samopouzdanja,a tako ne mora da bude, jer skoro svako dete na kraju ovladatehnikom čitanja.

Mnogi ne znaju kako da ubace pripremu za školu u postojeće aktivnosti koje dete već godinama pohađa. Kako više ne bi bilo izgovora i kako se dete ne bi susretalo sa neprijatnostima pri samom polasku u školu, mi smo za vas izdvojili i temeljno kreirali naš autorski program Čitaj lako kako da bi dete zakoračilo u svet znanja sa velikim stepenom vere u sebe i sopstvene sposobnosti- jer čitanje je tehnika koja se stiče vežbanjem i sazrevanjem auditivne pažnje deteta. Program Čitaj lako se sastoji iz više stepenika koji vode do uspešne tehnike čitanja polako i bez stresa, tako lagano da skoro svako dete nađe motivaciju da napreduje dalje i koje čitanje doživi kao lep proces.  Pred vama su segmeti koji čine ovaj program:

  • Segment analize svakog glasa pojedinačno,
  • Razvoj slušne pažnje kroz analizu pozicije glasa i prebrojavanjem istih,
  • Segment sinteze glasova i sčitavanja reči,
  • Segment čitanja reči i povezivanja sa slikom,
  • Segment čitanja rečenice sačinjenih od jednostavnih reči, reči sa dva i tri glasa,
  • Segment čitanja suglasničkih grupa,
  • Segment čitanja reči sa suglasničkim grupama i povezivanjem istih sa slikom,
  • Segment čitanja rečenica u kojoj su prisutne u otežane suglasničke grupe u okviru reči sačinjenih od dva ili tri sloga,
  • Čitanje rečenica sa četvoroglasnim i višeglasnim rečima.

Naši mali polaznici u okviru ovog programa već nakon savladanih pet grafema počinju automatski i da pišu mini diktate kako bi vežbala svoju slušnu pažnju i na nivou pisanja. Deca kroz ovaj program nauče jednu veoma važnu i značajnu stvar za napredak bilo koje vrste, a to je da šire svoju fleksibilnost napuštajući zonu komfora malo, po malo i na taj način uče da usvajanje novih znanja i veština ne predstavlja nikakav stres već radost učenja i kretanja napred.

Ukoliko želite da vaše dete sa nama vežba samo tehniku čitanja prijavite se putem tel: 0658900895 ili 0692044767, rad je poluindividualnog tipa maksimum 4 polaznika, te je stoga i cena ove edukacije je 3600. Dete dolazi na čas jednom nedeljno u trajanju od sat vremena i dobija svoj radni materijal od strane našeg centra.

Ukoliko je vase dete školarac i potreban mu je rad na sazrevanju slušne pažnje inforišite se o uslovima upisa, ili raspitajte o radu jedan na jedan, ili o kupovini našeg radnog praktikuma koji je osmišljen tako da svako ko ima strpljenja da se posveti detetu i radisa njim može  uspešno da koristi i pomogne svom detetu.

Kontakt: 0658900895 ili 0692044767

Leave a Reply