Priprema za čitanje

Priprema za čitanje

 • Mnogi roditelji su zbunjeni oprečnim informacijama vezanim za pitanje da li njihovo dete treba, ili ne da nauči da čita pre polaska u školu. Velika većina dece uglavnom prepoznaje gotovo sva slova pre polaska u školu, ali nema dovoljno razvijenu slušnu pažnju neophodnu za samu tehniku čitanja, te i roditelji i deca ostanu zatečeni povratnom informacijom o tome da je dete ,,trebalo da dođe spremnije za školu“. Time se stvara nepotreban pritisak kako na dete, tako i na celu porodicu- jer razvoj slušne pažnje je proces koji zahteva vreme. Dete se ne može se ni najvećim forsiranjem preko noći osposobiti za čitanje, zato je važno krenuti na vreme- pre polaska u školu. Dodatni razlog zbog kog bi dete  trebalo pre škole da  ovlada ovom tehnikom jeste i činjenica da u mnogim školama deca rade po kompleksnoj metodi- ulazeći direktno u proces čitanja, bez prethodnog učenja pojedinačnih grafema ,što deci koja nisu ovladala svim grafemama i koja nisu izgradila snažnu slušnu pažnju može predstavljati ogroman problem i na duže staze dovesti do urušavanja samopouzdanja,a tako ne mora biti jer skoro sva deca na kraju ovladaju tehnikom čitanja.
Mnogi ne znaju kako da ubace pripremu za školu u postojeće aktivnosti koje dete već godinama pohađa. Kako više ne bi bilo izgovora i kako se dete ne bi susretalo sa neprijatnostima pri samom polasku u školu, mi smo za vas izdvojili i temeljno kreirali naš autorski program Čitaj lako kako da bi dete zakoračilo u svet znanja sa velikim stepenom vere u sebe i sopstvene sposobnosti- jer čitanje je tehnika koja se stiče vežbanjem i sazrevanjem auditivne pažnje deteta. Program Čitaj lako se sastoji iz više stepenika koji vode do uspešne tehnike čitanja polako i bez stresa, tako lagano da skoro svako dete nađe motivaciju da napreduje idalje.  Pred vama su segmeti koji čine ovaj program:
 • Segment analize svakog glasa pojedinačno,
 • Razvoj slušne pažnje kroz analizu pozicije glasa i prebrojavanjem istih,
 • Segment sinteze glasova i sčitavanja reči,
 • Segment čitanja  slogova,
 • Segment čitanja reči i povezivanja sa slikom,
 • Segment čitanja rečenice sačinjenih od jednostavnih reči, reči sa dva i tri glasa,
 • Segment čitanja suglasničkih grupa,
 • Segment čitanja reči sa suglasničkim grupama i povezivanjem istih sa slikom,
 • Segment čitanja rečenica u kojoj su prisutne u otežane suglasničke grupe u okviru reči sačinjenih od dva ili tri sloga,
 • Čitanje rečenica sa četvoroglasnim i višeglasnim rečima.
Naši mali polaznici u okviru ovog programa već nakon savladanih pet grafema počinju automatski i da pišu mini diktate kako bi vežbala svoju slušnu pažnju i na nivou pisanja. Deca kroz ovaj program nauče jednu veoma važnu i značajnu stvar za napredak bilo koje vrste, a to je da šire svoju fleksibilnost napuštajući zonu komfora malo, po malo i na taj način uče da usvajanje novih znanja i veština ne predstavlja nikakav stres već radost učenja i kretanja napred. Ukoliko želite da vaše dete sa nama vežba samo tehniku čitanja prijavite se putem☎️ 0658900895, rad je poluidividualnog tipa maksimum 4 polaznika, te je stoga i cena ove edukacije je 3600. Dete dolazi na čas jednom nedeljno u trajanju od sat vremena i dobija svoj radni list od strane našeg centra.

Pošaljite nam poruku