Tehnike učenja i lakog pamćenja

Tehnike učenja i lakog pamćenja

Ova edukacija ima za cilj da pomogne učenicima da usvoje i savladaju odgovarajuće tehnike za lakše i brže učenje i zapamćivanje nastavnog sadržaja.

Ponekad se možda Vašem detetu učenje čini kao nemoguća misija, a možda I Vama zajedno sa njim? Gradivo koje treba savladati može delovati kao najteži zadatak, ali to uopšte ne mora biti tako.Uz poznavanje odgovarajućih tehnika nijedan sadržaj mu neće predstavljati problem.   Sa našim programom ,, Tehnike učenja i lakog pamćenja,učenje može postati zabavno, pamćenje lako a sadržaj i znanje će lako postati sastavni deo detetove ličnosti.

Program se sastoji od 8 časova mesečno i koncipiran je tako da učenici imaju čas jednom nedeljno u trajanju od sat vremena, a da nakon svakog časa dobijaju odgovarajući materijal za vežbanje kod kuće preko Google učionice.U okviru programa se bavimo sledećim temama:

  • Mape uma
  • Lančani sistem učenja i pamćenja
  • Sistem učenja i pamćenja broj-oblik
  • Sistem broj-rima
  • Rimska soba
  • Alfabetski sistem pamćenja
  • Pamćenje brojeva, rasporeda i datuma
  • Pamćenje imena i likova
  • Za one radoznale (pamćenje karata, govora, viceva, dramskih tekstova…)
  • Praktični saveti i vežbe

Prilikom rada se koriste radioničarske metode i oblici rada gde je najveći akcenat na iskustvenom učenju i praktičnim vežbama sa ciljem da predviđeni sadržaj postane sastavni deo ličnosti polaznika.

Pružite svom detetu lakoću i radost učenja, prijavite se na besplatan demo čas na 0652030468 ili putem maila office@skolarko.com. Cena programa je 4600,00 mesečno. Maksimalan broj učenika je 8 po uzrasnoj grupi. Postoji i mogućnost za poluindividualni rad uz korekciju cene.  

Voditelj radionice je Novak Stanišić, pedagog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom školskog uzrasta-licencirani trener Brainobrain mentalne aritmetike, trener iz oblasti tehnika učenja i lakog pamćenja, tehnike brzog čitanja  kao i facilitator u programima ličnog razvoja za decu i mlade i trener emocionalne pismenosti.

Leave a Reply