Akademija profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja

Akademija profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja

Akademija profesionalne orijentacije je namenjena svim mladim ljudima koji žele da otkriju koji je poziv baš ,, onaj pravi“ za njih, svima koji žele da pronađu svoju svrhu i svoje izvore samomotivacije , svim mladim bićima koja žele da sagledaju, prigrle svoje potencijale i naprave najbolji odabir sopstvene životne karijere i time kreiraju svoj ispunjen i kvalitetan život.

Važno je znati da svi mi provodimo minimum 1/4 svog vremena radeći. Zamislite da 1/4 svog životnog vremena provodite radeći ono što ne volite- verujem da vam se ova zamisao ni najmanje ne dopada, ali osvrnite se i pogledajte sve te ljude oko vas koji rade poslove koje baš i ne vole- osmotrite kakav je kvalitet njihovog života, a kakav bi bio da su radili ono što vole, ono za šta imaju talenata i resursa?

Složićete se da kada radimo ono što volimo, kada da se bavimo poslovima koji nas raduju, poslovima koji nas ispunjavaju, tada nam ništa ne pada teško, zašto onda ne bi smo i svoju karijeru svesno zasnovali na ovim postulatima koji nam donose radost i lakoću poslovanja, koji nas osnažuju i čine zdravim i ispunjenim, zašto ne bi smo svesno odbrali poslove koji su u duboko u skladu sa našim životnim vrednostima- sa onim što nam je zaista važno? Zašto ne bismo svesno odabrali posao koji nam dopušta da imamo vremena za kvalitetne odnose kako sa drugima, tako i sa samim sobom…Ovaj nivo svesnog biranja nije lak, ali uz stručno vođenje može postati lak i primenljiv, a benefiti plodova koje ćete ubirati kroz život su zaista ogromni i značajni.

ZA KOGA JE TAČNO AKADEMIJA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE I ŠTA ONA NUDI?

Akademija profesionalne orijentacije je namenjena budućim srednjoškolcima, kao i budućim studentima, ali i svim onim mladim ljudima koji žele da promene svoju putanju daljeg obrazovanja i profesionalnog rasta. Stoga je akademije i podeljena u dve grupe :

 • Profesionalna orijentaciju za osnovce kojima je potrebna pomoć da naprave odabir za upis u srednju školu.
 • Profesionalna orijentaciju i karijerno savetovanje za srednjoškolce kao pomoć svim mladim ljudima koji treba da upišu fakultet i naprave svoje opredeljenje ka svojoj budućoj profesiji.

 Dakle , ukoliko vaše dete treba da odabere srednju školu / fakultet , a zbunjeno je i nesigurno, ili naprosto ne zna šta želi, ukoliko ste Vi ste kao roditelj zbog toga uznemireni, ukoliko strahujete da li će njegov odabir biti najbolji za njega, ukoliko svim srcem želite da ga podržite da odabere poziv u kome će uživati, koji će rado raditi, poziv koji će za njega biti nepresušan izvor motivacije i inspiracije, a niste sigurni da li mu možete biti prava i adekvatna pomoć – onda je ova akademija pravo mesto za Vaše dete- pod uslovom da je vaše dete upoznato sa informacijama na koji program dolazi i samostalno želi da na njega dođe. Program nije namenjen deci i mladima koji su prisiljeni da na njega dolaze, kao i onima koji odbijaju saradnju i učestvovanje u njemu-u tom slučaju novac od edukacije vraćamo u procentu od 80% od uplaćene cene, a polaznik zadržava radni materijal.

KO VODI EDUKACIJU?

Akademiju vodi tim koji se sastoji od : pedagoga, psihologa i sertifikovanog coacha i NLP trenera. Naš cilj je dapomognemo deci i mladima da što jasnije i lakše sagledaju sebe, svoje potencijale, svoje osobine, navike i usklade ih sa svojom budućom profesijom. Naše polaznike vodimo na putovanje ka samom sebi, ka njihovoj dubinskoj strukturi, te mladi imaju priliku da se detaljno upoznaju sa svojim:

 • sposobnostima, resursima, sklonostima,
 • jakim stranama, kao i svojim slabostima,
 • interesovanjima ,
 • ličnim izvorima motivacije,
 • karakterom i osobinama.
 • proširiće svoju mapu vezano za odabir profesije time što će osvestiti u kojim sve profesijama zaista mogu da budu fenomenalni.

Napraviti pravi odabir karijere nije lako, mladi ljudi najčešće nisu svesni sebe, svojih snaga, kao ni svojih slabosti. Mnogi mladi prave odabire instruisani željama bližnjih, ili pritisnuti tuđim mišljenjima o tome da li su ,,dovoljno sposobni“ za tu profesiju i da li je ona ,,prava“ i ,, pametna “ za njih. Mi smo kao tim- svako ponaosob prošli razne faze od toga da su drugi birali za nas, do toga da nismo bili potpuno sigurni u to šta zapravo duboko želimo, a nismo bili ni podržani, ali verujući u sopstvenu snagu i vodeći se željom srca da se bavimo ovim čime se bavimo, mi smo uspeli i upravo iz tog razloga danas našim znanjem i iskustvom podržavamo mlade da sa lakoćom odžive ovaj period života i skrate sebi lutanje i neostvarenosti.  Mi pomažemo mladima da spoznaju i definišu šta tačno žele, zašto to žele, pomažemo im da postanu najveća podrška samom sebi na putu uspešnog građenja karijere i time svoj život učine kvalitetnim, a svoju karijeru snažnijom i uspešnijom. Zato smo za naše mlade sa posebnom pažnjom kreirali ovu edukaciju koja će im omogućiti da žive maksimum svojih potencijala, usklađeno sa svojom prirodom i svojim vrednostima- da žive život kakav zapravo oni duboko žele. Tu smo da ih svojim znanjem, iskustvom i veštinama maksimalno podržimo u tome.

KAKO JE KONCIPIRANA AKEDEMIJA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE?

Akademija profesionalne orijentacije se sastoji iz seta od 8 radionica koje predstavljaju  miks indivudalnih testiranja, predavanja, vežbi, kao i grupnih sesija koje imaju za cilj da pomognu detetu da donese najtežu, a ujedno i najbolju odluku za sebe i da bude 100 posto sigurno da je ona prava.

 • Kroz razne psihološke i pedagoške testove koji su vezani za profesionalnu orijentaciju i procenu ličnosti ( njenih potencijala, sklonosti i interesovanja) deca će imati priliku da sagledaju sebe u celosti- KO SU ONI KAO LIČNOSTI i da razmotre na koje sve načine mogu uskladiti svoj odabir sa sopstvenim sposobnostima, karakterom i interesovanjem.
 • Kroz zanimljiva coaching pitanja ući će u dublju introspekciju ko su, kakvi žele da postanu, kakav život žele da žive i u kom okruženju žele da rade i stvaraju- ovo je veoma važno jer svi mi provedemo minimum ¼ , a možda i više vremena radeći.
 • Kroz radionice koje su vezane za postojanje lepeze različitih profesija dete će dobiti sve potrebne informacije o školama/ fakultetima i smerovima koje može upisati,  i saznati koliko su oni usklađeni sa njegovom jedinstvenom verzijom ličnosti.

KOLIKO TRAJE AKADEMIJA I KOJE TEME SE OBRAĐUJU?

Akademija traje 8 MODULA i odvija se jednom nedeljno subotom u trajanju od 2. 5 sata. Svato modul predstavlja jednu temu. Pred vama je opis svakog modula poedinačno.

 1. MODUL: Sagledavanje ličnih potencijala, talenata i postojećih veština

Na ovoj radionici se putem odabranih vežbi i aktivnosti na interaktivan način bavimo otkrivanjem potencijala i resursa pojedinaca, a takođe otkrivamo talente i sagledavmo veštine koje oni poseduju.

Ova radionica ima za cilj da pomogne mladima da bolje upoznaju sebe, svoje talente, potencijale i veštine koje će im biti važne prilikom izbora budućeg zanimanja, a i šire. Na radionici će biti korišćene Dixit i Points of you kartice koje omogućavaju svakom pojedincu da se izrazi u skladu sa svojim interesovanjima i potrebama. Svaki učesnik će imati prilike da na jedan zanimljiv način-putem svetski poznatih coaching kartica upozna sebe i svoje mogućnosti- što je veoma važno jer se mladi osposobljavaju da donose važne životne odluke u celosti, a ne samo odluku kojim će se zanimanjem baviti.

 1. MODUL: Upoznavanje sa interesovanjima i unutrašnjim pokretačkim programima

Upoznavanje sa interesovanjima i unutrašnjim pokretačima omogućavaju lakši odabir budućeg zanimanja i profesije. Cilj radionice je da učesnici spoznaju koje su im to oblasti interesovanja, na koji način su ona važnq za odabir buduće profesije i kakvu ulogu imaju interesovanja za bavljenje određenim zanimanjima. U okviru ove radionice učesnici će kroz upotrebu Points of you metodologije imati prilike da spoznaju sva svoja interesovanja, kakav značaj imaju za njih i koju ulogu.

Na istoj toj radionici mladi će imati prilike da kroz metaprograme sagledaju svoje duboke nesvesne obrasce razmišljanja i nesvesne strukture ponašanja- jer struktura razmišljanja direktno utiče na naše emocije, a samim tim i na naša ponašanja. Kroz testove metaprograma koje smo posebno prilagodili deci , a posebno teenagerima naši polaznici će imati priliku da sagledaju kroz koje filtere:

opažaju / neopažaju stvari,

kako reaguju na stress

šta uzimaju od parametara kada donose odluke,

šta je to što ih motiviše i pokreće,

kako komuniciraju sa sobom, a kako sa drugima,

po čemu znaju da su nešto uradilii dobro,

koje su im radne preference.

 1. MODUL: Upoznavanje sa zanimanjima i profesijama

Ova radionica je koncipirana da pomaže da se deca i mladi bolje upoznaju sa time koja zanimanja i profesije postoje, šta je potrebno da bi se bavili njima i kako se navedeno zanimanje i profesija stiče. Na ovoj radionici će biti korišćeni projektivni interaktivni alati i metode koje omogućavaju svakom pojedincu da se na jedan zanimljiv način upozna sa zanimanjima i profesijama. Mladi i deca najpre imaju priliku da steknu sliku o tome koja zanimanja i profesije postoje, time proširuju mapu svojih mogućnosti odabira za sebe.

 1. MODUL: Informisanje o postojećim školama i smerovima

Ova radionica pomaže polaznicima da se bolje upoznaju sa time koje škole i smerovi postoje, šta je potrebno da bi upisali određenu školu i smer i otkriju zašto im je važno da upišu datu školu i smer koju odaberu i spoznaju šta od nje očekuju, a šta mogu da dobiju.

 1. MODUL: Ispitivanje motivacije pri izboru zanimanja i lične profesije

Ova radionica pomaže polaznicima da detaljnije ispitaju svoju motivaciju vezanu za izbor zanimanja odnosno profesije. Učesnici će na ovoj radionici kroz SWOT analizu i uz upotrebu određenih psiholoških testova imati priliku da ispitaju svoju motivaciju, izvore motivacije i razloge zašto nešto treba da izaberu. Svaki pojedinac će imati priliku da individualno uradi zadatke koji su predviđeni za njega i da otkrije koji su izvori njegove unutrašnje motivacije.

 1. MODUL: Ispitivanje pokretačke vrednosti važne za odabir profesije

Ova radionica pomaže polaznicima da osvetlite koje ih životne vrednosti pokreću i vode kroz život, kao i da osveste da li je odabir budućeg poziva u skladu sa njihovim vrednostima, ili ne. U ovom modulu bavićemo se zanimljivim pitanjima koja pokreću na razmišljanje- coaching pitanjima koja će pomoći polaznicima da ispitaju:

 • koje su to konkretne vrednosti koje oni imaju prema životu,
 • koje ih vrednosti ,, voze”
 • kako ih te vrednosti pokreću na akciju,
 • koliko će te vrednosti aktuelizovati kroz buduću profesiju,
 • koje nove vrednosti im može doneti buduća profesija i da li oni rezoniraju sa njima,
 • kako mogu da se poigraju sa svojim vrednosnim sistemom, a da pojačaju samomotivaciju.
 1. MODUL: Kreiranje ličnog identiteta u okviru odabrane profesije

Ova radionica je u potpunosti koncipirana kroz NLP alate i tehnike gde mladi imaju priliku da sagledaju svoje biće kroz 5 ljudskih potreba, zatim da kroz princip NLN metode sagledaju svoju buduću profesiju od najnižih nivoa i povežu ih sa visokim nivoom svog bića i da na taj način kreiraju identitet svog sjajnog , ostvarenog i uspešnog budućeg ja. Bavićemo se time gde žele da rade, u kom okruženju, šta žele da rade, koje svoje najbolje resurse mogu tu da koriste, otkriće šta im sve to može donetu u životu, koje potrebe i emocije će time sve zadovoljavati, povezaće se sa vizijom ko su oni u tom svetu i kreirati identitet radosti i ljubavi prema profesiji koju odaberu- što će im kao krajnji cilj doneti akumulaciju snage i moći, koja će im biti od višestruke velike koristi, a posebno u trenucima kada negde ,, zapnu” i time će sebe osnažiti da tu fazu zapinjanja ne dožive preterano stresno, već kao fazu rasta.

 1. MODUL: Povezivanje sa ličnom svrhom kroz Ikigai

Ova radionica pomaže polaznicima da saznaju koja je njihova konkretna svrha. Otkriće šta je to što im donosi poletnost u svemu što rade.

Na radionici se koristi Points of you metodologija Flow i Coaching game kartice uz Ikigai koncept. Ikigai koncept je nastao u Japanu i zasnovan je na Ikigaiju-japanskom shvatanju razloga zašto nešto radimo, šta je ono što je naš pokretač, naš zamajac koji nas vodi do pronalaženja životnog smisla i svrhe. Kroz ovu radionicu učesnici saznaju svoj Ikigai na jedan nadasve kreativan način uz definisanje akcionih koraka koje treba da slede u narednom vremenskom periodu. Sve to je dopunjeno i odgovarajućom razmenom iskustva sa samim voditeljem i ostalim učesnicima.

Šta sve dobijaju naši polaznici na edukaciji

Naši polaznici dobijaju radnu skriptu, kvalitetnu radnu atmosferu u grupi od 6 do max. 8 polaznika, obezbeđeno piće i prijatnu atmosferu za rad, ono što je potrebno poneti jeste samo iskrenu želju za radom i samoaktuelizacijom. Dobrodošl

Rezervišite mesto na 0692044767 ili 0652030468 ili putem maila office@skolarko.com.

Pošaljite nam poruku