O nama

Vaš Školarko

Dečji edukativni klub Školarko je osnovan 2011. godine. Osmišljen je kao partner podrške porodici u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, kao i višeg predškolskog uzrasta. U kreativnom I funkcionalno organizovanom prostoru namenjenom edukaciji dece predškolskog i školskog uzrasta u atmosferi poverenja, individualnog izražavanja i međusobne saradnje organizujemo raznolike sadržaje u cilju što šire i potpunije edukacije dece.
Želja nam je bila da naš tim postane jedan od značajnih oslonaca Vaše porodice.

Priroda i drustvo u boravku

 

Šta mi nudimo?

Usluge koje Školarko pruža teže da zaokruže i zadovolje sve aspekte dečjeg intelektualnog razvoja na uzrastu od predškolskog do kraja osnovno-školskog uzrasta. U skladu sa ovim sinkretčnim pristupom Školarko pruža sledeće usluge:
• Produženi boravak za osnovce i temeljan rad sa njima;
• Individualni časovi za školarce;
• Terapeutski rad za školarce;
• Temeljna priprema predškolaca za polazak u školu;
• Terapeutski i logopedski rad sa predškolcima;
• Fonetska gimnastika kao prevencija nepravilnog govora;
• Škola engleskog jezika za decu predškolskog i školskog uzrasta;
• Čuvanje dece za vreme praznika i raspusta;
• Kreativne radionice;
Detalje svake usluge koje pružamo možete potražiti u pojedinačnoj ponudi ili dobiti putem telefona:
063/ 82 67 388 ili 065/89-00-89-5.