Škola šaha

Škola šaha

Šah-igra koja razvija intelekt

Šah je igra imaginacije i strategije, koja uči pravilima i poretku. To je igra koja stimuliše intelektualni rast svake licnosti. Danas se i kod nas sve više govori i ukazuje na cinjenicu da šah podstice razvoj citavog niza pozitivnih ljudskih osobina i vrednosti od upornosti i marljivosti, do odgovornosti prema sebi i drugima, samokriticnosti i objektivnosti, korektnosti, maštovitosti…