Dodatna priprema predškolaca za školu

Dodatna priprema predškolaca za školu

IMG_20210218_172804IMG_20210218_172804Školarko u okviru svoje ponude nudi i pripremni program predškolaca za školu. Ovaj program u potpunosti osposobljava dete za ovaj važan dan. Program vode: vaspitač sa dugogodišnjim radnim iskustvom i licencom za pripremu predškolaca za školu, kao i nastavnik fonetske gimnastike.
Sistem rada je celovitog, sveobuhvatnog karaktera, sastoji se iz četiri segmenta:
• Grafomotorički segment,
• Segment opismenjavanja i temeljne pripreme za čitanje,
• Segment upoznavanja sveta oko nas,
• Segment vezan za matematiku, matematičke pojmove i osnovne matematičke operacije.
Program je koncipiran tako da se pored osnovne edukacije posebna pažnja posvećuje i drugim nivoima edukacije svakog deteta pojedinačno, te u tom smislu mi posebno vodimo računa i o:
• govornom izražavanju deteta,
• o razvoju pažnje i koncentracije,
• o stepenu razvijenosti logičnog mišljenja i zaključivanja-tj. o kognitivnim sposobnostima,
• o stepenu razvijenosti fine motorike i grafomotorike uopšte.
Ono po čemu se Školarko posebno isiče je veoIMG_20210218_172919ma bogata biblioteka, koja izdvaja i niz udžbenika i nastavnih sredstava za rad sa predškolcima. Poseban akcenat stavljamo na predškolce upravo zato što je naš stav da dobra osnova za školu predstavlja čvrst temelj za dalju nadogradnju i dalje usvajanje znanja u školi. Naša temeljnost i iskustvo su tu da Vašem detetu omogući kvalitenu i stabilnu osnovu za školu. Časovi pripreme za školu se odvijaju 2 puta nedeljno u trajanju od 50 min. Grupe su male-do šestoro učenika u grupi. Cena na mesečnom nivou je 2600 dinara. Dete dobija fasciklu i radni materijal od nas, kao i osnovna sredstva za kvalitetan rad.

Više informacija možete dobiti putem telefona: 062/20 44 767 ili 065/89-00-89-5.

Pošaljite nam poruku