Boravak za školsku decu

Boravak za školsku decu

Tražite boravak za Vaše dete takav, da napokon možete da imate vremena za druženje i igru sa njim?

Produženi boravak Školarko je mnogo više od boravka, jer u sebi ima ne samo bogat stručni kadar, već ima i svoju školu intelektualnih veština kao i franšizni program metalne aritmetike,  i školu emocionalne pismenosti koje dete može pohađati u okviru boravka. Naš boravak je namenjen  osnovcima- učenicima od I do V razreda. U produženom boravku sa decom radi stručno osoblje, koje putem novih nastavnih metoda pomaže svojim đacima u što potpunijem razvoju ličnosti i na više nivoa:

  • Pomaže da dete što kvalitetnije i potpunije savlada školsko gradivo;
  • Stimuliše dete da kontinuirano nadograđuje postojeća znanja,
  • Pomaže da dete razvije pozitivan odnos prema učenju i radnim navikama,
  • Podstiče detetovo samopouzdanje, samopoštovanje,
  • Utiče na razvoj poštovanja prema drugarima,
  • Razvija osećaj pripadnosti i timski duh.

U okviru produženog boravka, Vama i Vašem detetu nudimo:
• Boravak pre i posle škole;
• Odvođenje u školu i dovođenje deteta iz škole (obezbeđen je prevoz iz svih delova grada)
• Pomoć u izradi domaćih zadataka;
• Pomoć pri usvajanju školskog gradiva;
• Individualni rad sa detetom ukoliko je to potrebno;
• Obezbeđen kuvani obrok -ketering,

• Dodatni rad sa logopedom -po potrebi deteta,

  • Naši đaci imaju svakodnevne spoljne aktivnosti jer boravak Školarko ima direktan izlaz na veliko i bezbedno dvorište.
  • Ono što naš boravak krasi jeste veliko bogatstvo didaktike i radnog materijala kao i bogata čitalačka biblioteka.

Rad u produženom boravku odvija se u manjim grupama, što omogućava izlazak u susret svim potrebama, potencijalima i mogućnostima svakog deteta pojedinačno. U našem boravku na 5-6 đaka radi po jedan predavač. Ovakav način rada omogućava svakodnevno praćenje i beleženje kako individualnih potencijala deteta, tako i segmenta koje kod deteta treba jačati, tj. segmenata na kojima dato dete treba dodatno podržati i motivisati kako bi dalo maksimum na svim poljima.

Ukoliko smatrate da upravo ovakva radna atmosfera jeste potrebna vašem detetu, zakažite vaš susret i upoznavanje sa nama na ☎️0692044767

Leave a Reply